ПолезноУслуги

Службата по Трудова медицина

Какво представлява службата по Трудова медицина и какви са техните отговорности

Продължаваме да описваме какви са отговорностите на службaтa по Трудова медицина.

За контакт с нас, телефонът е: +359 2 917 29 1. Ние сме ЛОТ-КОНСУЛТ (Лаборатория и Охрана на Труда) и сме водещ доставчик на услуги по здраве и безопасност при работа.

Адрес: София 1612, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16.

Службата по Трудова медицина е длъжна:

-контролира спазването на правилната работа на парни котли, съдове, работещи под налягане, цилиндри със сгъстени, втечнени и разтворени газове. Контролно оборудване, кранове, асансьори, графици за измерване на индустриален шум, въздух, вибрации;

-занимава се със съставяне на списък на процеци с повишена опасност, регистриране на тяхното провеждане, упражняване на контрол върху безопасното им производство;

-разработване на програми за обучение на работници по безопасни методи на работа;

-да се състави, с участието на ръководителите на техническите служби, списък с инструкции за защита на труда за отделни професии и определени видове работа;

-участва в работата на квалификационни комисии за провеждане на квалификационни изпити. В комисии за тестване на знания за работните правила, норми и инструкции за защита на труда;

-да участват в работата на изпитни комисии за проверка на знания от длъжностни лица и специалисти по трудово право, правила и норми за защита на труда;

-разработване на начална програма за инструктаж и осигуряване на нейното изпълнение;

-контролира осигуряването на работниците с лични предпазни средства и правилността на тяхното прилагане;

-участва в съставянето на раздел от колективния трудов договор относно подобряването на условията на труд и укрепването на здравето на работниците;

– участват в разследването на трудови злополуки и професионални заболявания на работното място, разработват мерки за предотвратяването им, водят документи и анализират причините за трудови злополуки;

-контролира изпълнението на изискванията на държавните специализирани надзорни органи;

– да съветва служителите по въпросите на защитата на труда, да контролира работата на кабинета по защита на труда, да организира пропагандата за защита на труда в предприятието и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *