ЗБУТИнтересноПолезноСайтове

Учредяване на КУТ – комитет по условия на труд

КУТ как се учредява в предприятие?

Знаете ли какво е КУТ

КУТ

КУТ е комитет по условия на труд. Искате ли да научите повече за КУТ, тогава прочетет тази полезна статия тук

В тази интересна и полезна публикация, специалистите по здравословни и безопасни условия на труд от zbutinfo.com са разгледали много подробно нормативните изисквания в Република България. Дали са полезна информация и всички определения по темата.

Разгледали са какви са разликите между КУТ – комитет по условия на труд и ГУТ – група по условия на труд.

Подробно са описани нормативните изисквания. Дадени са и линкове за свалянето на актуалните им версии. Линковете се обновяват своевременно след всяка промяна.

Разглеждат се и предстоящи обсъждания и предложения за промени в нормативната уредба.

Посочено е точното място на КУТ и ГУТ във всяка вътрешно фирмена система за управление и организация на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд.

В статията подробно е разяснено, че системата за управление и организация на дейността по здраве и безопасност при работа е съвкупност от няколко важни елемента. Най-важните от които са:

  • организационната структура,;
  • отговорностите;
  • процедурите и ресурсите, необходими за осъществяване на тези дейности.

В тази система задължително се включват и работещите и техните представители в КУТ и ГУТ. Работодателят носи основната отговорност за функционирането на системата. Комитетите или групите по условия на труд също са активна част от нея. Те имат отношение по разработването и осъществяването на цялостната политика за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд във всяка една фирма.

Подробно са описани изисквания към провежданата от работодателя политика за здравословни и безопасни условия на труд, към която КУТ и ГУТ имат също пряко отношение:

  • трябва да е отразено цялостното виждане по ЗБУТ здравословните и безопасни условия на труд в предприятието;
  • трябва да да са дефи­нирани общите цели и начините за тяхното постигане;
  • трябва да е структурирана организацията на управлението на правилното прилагане на тази политика;
  • задължително да има налични разработени и утвърдени правила и процедури, които да се използват за осигуряване на нормални здравословни и безопасни условия на труд;
  • да се извършва качествен мониторинг на условията на труд;
  • да има редовно и коректно информиране на работниците относно фирмената политика по здравословни и безопасни условия на труд и измененията и, които се очакват да настъпят.

Описано е в детайли: изграждането, обучението и дейностите на КУТ или ГУТ във фирма.

Повече полезна информация за здравословните и безопасни условия на труд може да намерите в нашите категория:

Надяваме се, че сме Ви полезни и ннтересни!

Очаквайте и следващите ни представяния на сайтове с полезни и интересни материали!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *